ورکشاپ آموزشی برای اعضای شوراهای ولایتی در هرات برگزار گردید

بر اساس تفاهم نامه موجود فی مابین پروژه توانمند سازی زنان سازمان ملل متحد و اداره مستقل ارگانهای محلی، برنامه آموزشی برای اعضای شوراهای ولایتی هرات و غور در شهر هرات برگزار گردید. طبق تفاهم مذکور دو نهاد فوق الذکر قرار است برنامه های آموزشی را بمنظور تقویت نهادی و سازندگی شوراهای ولایتی در هفده ولایت کشور برگزار نمایند. روند برگزاری برنامه های آموزشی از بامیان شروع گردید و اینک دور دوم آن در شهر هرات برگزار می گردد. برنامه های آموزشی مذکور در مراحل بعدی برای سایر اعضای شوراهای ولایتی کشور تدویر می گردد.

برنامه آموزشی برای اعضای شوراهای ولایتی هرات و غور توسط تیم تخنیکی پروژه توانمند سازی زنان سازمان ملل تدوین گردیده و در هماهنگی با ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی برای مدت چهار روز در هرات تطبیق می گردد. این برنامه آموزشی با اشتراک سی تن از اعضای شوراهای ولایتی هرات و غور، نماینده پروژه توانمند سازی زنان سازمان ملل متحد، نمایندگان موسسه شهدا و نمایندگان ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی برگزار گردیده است.

یکی از مشکلات اساسی شوراهای ولایتی کشور فقدان آگاهی لازم در مورد قانون شوراهای ولایتی، پلان گزاری ولایتی و تدوین پلان شوراهای ولایتی، جندر، حقوق بشر و استفاده موثر از صلاحیت های قانونی آنها می باشد که با فرا گیری موضوعات فوق در این برنامه آموزشی اتنظار می رود شوراهای ولایتی مذکور به سوی قانونمندی و سازندگی گام بردارند.