ورکشاپ آموزشی مقرره طرز نظارت برای اعضای شورای ولایتی٬ مقام ولایت و رؤسای ادارت ولایتی در شهر فیض آباد ولایت بدخشان برگزار

مقرره طرز نظارت شورا های ولایتی که اخیرا مورد تایید کابینه و توشیح جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته است٬ طی ورکشاپ آموزشی به شورای ولایتی٬ مقام ولایت٬ ادارات ولایتی٬ نماینده گان جامعه مدنی و مطبوعات در شهر فیض آباد ولایت بدخشان به معرفی گرفته شد. 

فیصل احمد بیگزاد والی محترم ولایت بدخشان ضمن تاکید روی نقش مثبت شورا های ولایتی در امر حکومتداری٬ از تعریف نظارت در چوکات این مقرره استقبال نموده اظهار داشتند که با تطبیق این مقرره روابط کاری میان شورا و ادارات ولایتی بهود خواهد یافت و مشکلاتی که از مجرای این مقرره به اداره ولایتی مواصلت می ورزد٬ رسیدگی صورت خواهد گرفت. 

عبد الله ناجی نظری٬ رئیس شورای ولایتی بدخشان از تلاش های اداره مستقل ارگانهای محلی٬ بالخصوص از ریاست عمومی انسجام امور شوارا های محلی٬ در راستای توانمند شدن شورا های ولایتی کشور اظهار سپاس نموده و تایید این مقرره را یک دست آورد بزرگ برای شورا های ولایتی کشور تلقی نمودند.