ورکشاپ آموزشی برای اعضای شوراهای ولایتی در بامیان برگزار گردید

  • بر اساس تفاهم نامه موجود فی مابین پروژه توانمند سازی زنان سازمان ملل متحد و اداره مستقل ارگانهای محلی، برنامه آموزشی برای اعضای شوراهای ولایتی بامیان و دایکندی در بامیان برگزار گردید. طبق تفاهم مذکور دو نهاد فوق الذکر قرار است برنامه های آموزشی را بمنظور تقویت نهادی و سازندگی شوراهای ولایتی در هفده ولایت کشور برگزار نمایند. آغاز روند برگزاری برنامه های آموزشی از بامیان شروع و در مراحل بعدی در سایر ولایات کشور تطبیق می گردد.
  • برنامه آموزشی برای اعضای شوراهای ولایتی بامیان و دایکندی توسط تیم تخنیکی پروژه توانمند سازی زنان سازمان ملل تدوین گردیده و در هماهنگی با ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی برای مدت چهار روز در بامیان تطبیق می گردد. این برنامه آموزشی با اشتراک هفده تن از اعضای شوراهای ولایتی دایکندی و بامیان، نماینده پروژه توانمند سازی زنان سازمان ملل متحد، نماینده موسسه شهدا در بامیان، نمایندگان ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی برگزار گردیده است.
  • یکی از مشکلات اساسی شوراهای ولایتی کشور فقدان آگاهی لازم در مورد قانون شوراهای ولایتی، پلان گزاری ولایتی و تدوین پلان شوراهای ولایتی، جندر، حقوق بشر و استفاده موثر از صلاحیت های قانونی آنها می باشد که با فرا گیری موضوعات فوق در این برنامه آموزشی اتنظار می رود شوراهای ولایتی مذکور به سوی قانونمندی و سازندگی گام بردارند.