معاون جدید ولایت دایکندی سید محمد سادات ناصری معرفی گردید

بانو معصومه مرادی مقاوم ولایت دایکندی در جمع کثیری از مردم و متنفذین، قوماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، رئیس و اعضای شورای ولایتی،سیدمحمدسادات ناصری را به عنوان معاون ولایت دایکندی معرفی کرد. بانو مرادی والي ولایت ضمن خوش آمد گویی به معاون جدید ولایت دایکندی ازخدمات صادقانه و تلاشهای خستگی ناپذیرحبیب‌الله رادمنش معاون اسبق ولایت دایکندی که مدت بیشتر از ۶سال با خلوص نیت و صداقت به مردمش خدمات ارزنده و صادقانه انجام داده بود تقدیر و سپاسگزاری کرده و لوح تقدیر را به نشانه ارجگزاری به خدمات ایشان و توسل به اصل تشویق و مکافات و مجازات که از مبانی پذیرفته شده اداری است، برای شان تفویض کرد.
مقام ولایت ضمن آرزوی موفقیت و پیروزی برای جناب سادات در راستای خدمتگزاری هرچه بیشتر و بهتر برای مردم دایکندی، از ایشان خواست که برای خدمت به مردمش تلاش کنند و از مردم دایکندی نیز خواست که با اداره محلی همکاری بیشتر را داشته باشند.
سیدمحمدسادات ناصری نیز ضمن قدردانی از مردم دایکندی گفت: در وجود من عزم و اراده خدمت و تلاش برای بهبود وضعیت در ولایت دایکندی موجود است و تلاش خواهم کرد که به مردم خویش خدمت صادقانه انجام دهم. ایشان از تلاشهای حبیب الله رادمنش معاون اسبق ولایت دایکندی نیز قدردانی و تشکر کرد.