پیام همدردی

با تاسف و تاثر عمیق اطلاع حاصل نمودیم که قاضی مبارز منشی شورای ولایتی ولایت کاپیسا، به اثر انفجار ماین جاه سازی شده کنار جاده، روز جمعه 11 حمل سال روان، به شهادت رسید.
انا لله وانا الیه راجعون
اداره مستقل ارگانهای محلی، ضمن تقبیح این عمل ناجوانمردانۀ دشمنان صلح و آرامش ملت افغانستان، مراتب تسلیت خویش را به حکومتداری محلی ولایت کاپیسا، دوستان و خانوادۀ شهید ابراز میدارد، روحش شاد و یادش جاویدان باد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ثانیاً به خانوادۀ شهید اطیمنان میدهد تا در قسمت شناسایی عاملین این حادثۀ علمناک یکجا با کمک مسوولین محلی و بخصوص سکتور های امنیتی و کشفی ساکن آن ولا، آنها را شناسایی، و به پنجۀ قانون بسپارند
.