مسئولین محلی در سطح محلات، تاکنون، ده میلیون نهال، در کشور غرس نموده اند

همزمان با آغاز سال 1396، اداره مستقل ارگانهای محلی در تمامی محلات کمپاین غرس نهال را راه اندازی نمود که این کمپاین به تاریخ 26 حوت 1395 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. در این کمپاین از تمامی مسئولین محلی ( والیان، ولسوالان، شاروالان، وکلای شورای ولایتی ) خواسته شد تا ضمن حضور فعالانه در غرس نهال به مبارزه جدی با کشت کوکنار در تمامی محلات پرداخته و کمپاین یک ماهه مردمی، علیه کشت کوکنار را در محلات راه اندازی نمایند که در نتیجه این کمپاین تاکنون ده میلیون نهال(۱۰۲۷۸۱۳۰) در مناطق مختلف غرس شده است که کنرها و تخار بیشتر غرس نهال را داشتند. همچنین رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی به تمام ادارات محلی به خصوص به شاروالیها هدایت داده، که در مرحله دوم کمپاین با همکاری ادارات محیط زیست به نگهداری این نهالها پرداخته تا در این نهالها به ثمر نشسته و تاثیراتی مثبت روی محیط زیست داشته باشند.
دفتر مطبوعاتی اداره مستقل ارګانهای محلی