سید اقبال منیب والی پیشین ولایات سمنگان داعی اجل را لبیک گفته است

با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم، که سید اقبال منیب والی پیشین ولایات سمنگان، سرپل و غور به اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود، داعی اجل را لبیک گفته است.

انالله و انا الیه راجعون

رهبری ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، ضمن ابراز تاثر عمیق از این حادثه دردناک، مراتب تسلیت، خویش را به حکومتداری محلی و خانوادۀ مرحومی ابراز میدارد.

مرحوم سید اقبال منیب یکی از والیان فعال، کار فهم و متعهد به منافع ملی کشور بود. نامش در خصوص خدمتگذاری به مردم این سرزمین با خط زرین در تاریخ حکومتداری محلی درج خواهد شد مرگ وی به تمامی مامورین حکومتداری محلی، یک خبر غم انگیز خواهد بود. روحش شاد و یادش جاویدان.