کمپاین مبارزه با کشت مواد مخدر و کمپاین غرس نهال، به صورت سراسری در تمامی ولایات آغاز گردید.

اداره مستقل ارگانهای محلی، برای زیبا شدن و سرسبزی شهرها و مقابله با کشت کوکنار، از امروز کمپاین وسیع غرس نهال و کمپاین مبارزه علیه کشت کوکنار را در تمامی ولایات، راه اندازی نمود. در این کمپاین که امروز، به صورت رسمی توسط معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی، محترم عبدالمالک صدیقی، در مقر این اداره آغاز شد، با استقبال چشمگیر کارمندان این اداره در سطح مرکز و محلات روبرو گردید. اقای عبدالمالک صدیقی ضمن غرس و آبیاری نهال در کنار سایر کارمندان گفتند که؛ "همه مان نسبت به آینده محیط زیست مان مسئولیم. به اساس این مسئولیت ما به تمامی مسئولین محلی ( والیان، ولسوالان و شاروالان) هدایت دادیم که کمپاین وسیع نهال شانی را در محل خویش با همکاری و حضور وکلای محترم شورای ولایتی، نهادهای مدنی، رسانه ها، علمای کرام و متنفذین اغاز نمایند و دهقانین موفق محل خویش را تشویق نموده و با همکاری مردم، مانع کشت کوکنار در سطح محلات شوند. “ایشان افزودند که غرس نهال مقدمۀ ایجاد یک شهر زیبا و پاک است و در نگاهداشت و آبیاری نهال ها همه شهروندان و تمامی شاروالان مسئول اند.
شایان ذکر است که کمپاین نهال شانی در بسیاری از ولایات اغاز شده است و کمپاین مبارزه با کشت کوکنار تا یک ماه دیگر، ادامه دارد
.