محترم كمال الدين نظامي به حيث والي ولايت پنجشير در بست فوق رتبه، تقرر حاصل نمودند.

امروز شنبه 28 حوت 95 با حضور داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، احمد ضیا مسعود نماینده رییس جمهور برای حکومتداری خوب، عبد المالک صدیقی معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی و امرالله صالح وزیر دولت در اصلاح امور امنیتی و شخصیت های جهادی، انجینر کمال الدین نظامی بحیث والی پنجشیر مقرر شد.
پیش از این انجینر عارف سروری در مقام ولایت پنجشیر ایفای نقش می کرد
.