همایون عزیزی والی کندهار، به کشور برگشت

همایون عزیزی والی کندهار، به کشور برگشت

همایون عزیزی والی ولایت کندهار، پس از آنکه، در تاریخ 21 جدی سال روان، در اثر وقوع انفجار در مهمانخانۀ آن ولایت به شدت زخمی گردید، بعد از معالجۀ ابتدایی در کندهار و کشور هندوستان، جهت مداوای کاملتر به کشور فرانسه فرستاده شده بود، روز چهارشنبه 25 حوت سال روان، راس ساعت دو بجۀ بعد از ظهر به کشور بازگشتند.

در همین حال، عبدالمالک صدیقی، معین مالی و اداری، رؤسای اداره مستقل ارگانهای محلی، نماینده گان مردم کندهار در پارلمان، متنقذین ولایت کندهار، بزرگان، جوانان و رسانه ها به منظور  استقبال از داکتر همایون عزیزی، والی ولایت کندهار، به میدان هوایی حامد کرزی حضور بهم رسانیده بودند. اقای عبدالمالک صدیقی، معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی، ضمن اظهار خرسندی از بازگشت صحتمندانه والی ولایت، گفتند که؛ مردم افغانستان هیچ وقت قهرمانان خود را چه نظامی و چه ملکی فراموش نمی کنند که حضور بیشمار امروز مردم به استقبال والی ولایت کندهار گواه این قدرشناسی است که مردم کشورمان خدمتگذاران و مسئولین خویش را ارج می گذارند و در هر حالت آنها را حمایت می کنند حتی اگر تروریستان نقشه های شوم بکشند باز هم مردم متحدتر از گذشته به حمایت از نظام می پردازند.

قابل یادآوریست، در 21 ماه جدی سال روان، زمانیکه جمعه محمد عبدالله الکعبی سفیر امارات در افغانستان جهت افتتاح یک دارالایتام به ولایت کندهار سفر نموده بود، در جریان پذیرایی وی، دو انفجار به وقوع پیوست که در اثر آن عبدالعلی شمسی معاون ولایت و 14 تن دیگر شهید شده و اقای همایون عزیزی والی آن ولایت زخم برداشتند که خوشبختانه بعد از سپری نمودن دوره درمان، ایشان با صحت کامل به کشور بازگشتند.