اعلان مجدد ولسوالی های اجرستان، چهارسده، خاک سفید، شاه ولیکوت، شورابک، شواک، نوزاد، موسی قلعه، شملزی، دیله، پشت رود، چخانسور

بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانستان را داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندید نموده اشتراک نمایند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، کارا و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا به سلسله اعلانات قبلی به تعداد  (12)  بست رتبه دوم ولسوالی را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق حکم شماره (1629) مورخ 18/8/1394 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به اعلان مجدد بسپارد.

عنوان وظیفه: ولسوال

شماره اعلان: 040

بست: رتبه دوم

اداره: اداره مستقل ارگانهای محل

ولایات: غزنی، غور ، فراه ، کندهار ، پکتیا، هلمند، زابل، پکتیکا، نیمروز

اسم ولسوالی: ولسوالی اجرستان، چهارسده، خاک سفید، شاه ولیکوت، شورابک، شواک، نوزاد، موسی قلعه، شملزی، دیله، پشت رود، چخانسور

تاریخ آغاز: 24/11/1396

تاریخ ختم: 7/12/1396