اعلان 15 بست شاروالی های مرکزی ولایات

اعلان کاریابی 

اداره مستقل ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت،  عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل آن در نظر دارد تا الی تدویر انتخابات شاروالی ها، بست شاروال را به خاطر استخدام افراد شایسته و کارفهم در پروسه رقابت آزاد طبق طرزالعمل تقرر شاروالان ولایات به رقابت بسپارند.

بناً به اطلاع آنعده اشخاص و افراد واجد شرایط اعم از زن و مرد رسانیده میشود تا خود را در بست متذکره کاندید نمایند.

 
- شهر نيلي /  دايكندي
- ميدان شهر / ميدان وردك
- محمود راقي / كاپيسا
- مزارشريف/ بلخ
- كندز/ كندز 
- قلات / زابل
- فيض اباد / بدخشان
- غزني / غزني
- سرپل / سرپل
- زرنج / نيمروز
- جلال اباد / ننگرهار
- ترينكوت / ارزگان
- پل خمري / بغلان
- بازارك / پنجشير 
- ايبك / سمنگان 

اشخاص واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشر الی ختم اعلان، درخواستی، خلص سوانح و طرح خویش را در مرکز به ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی و در ولایات به ریاست های منابع بشری دفتر مقام ولایت تسلیم نمایند، همچنان کاندیدان میتوانند اسناد فوق الذکر را به آدرس الکترونیکی ( mayors@idlg.gov.af) ارسال نموده و باید یاد آور شد که تاریخ امتحان بعد از ترتیب لست مختصر (شارت لست) مشخص و به تمام کاندیدان ابلاغ میگردد. همچنان هنگام مراجعه یک قطعه عکس و کاپی اسناد تحصیلی خویش را با خود داشته باشند.

 

قابل یادآوریست که به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلام افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

 
 
جهت دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک نمایید.