آغاز بخش عملیاتی برنامه ملی میثاق شهروندی در ولسوالی چخانسور

کار ۴۶ پروژه توسعه ای برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز با حضور انجینیر محمد سمیع والی نیمروز آغاز گردید.
والی نیمروز با تأکید براینکه در کنار توسعه زیربنائی ولسوالی چخانسور فرصت شغلی مناسب به جوانان ایجاد خواهد شد، و از مسوولان و شوراهای انکشافی قریه جات خواست تا در تطبیق، حفظ و مراقبت این پروژه ها همکاری نمایند.
انجینیر فرید عظیم رئیس احیاء و انکشاف دهات گفت با تطبیق این پروژه طی شش ماه آینده۳۵۳۱ خانوار با کمیت ۱۷۱۱۹ نفر جمعیت از آن در این ولسوالی مستفید میشوند.
این پروژه ها در قالب ۴ سکتور ( زراعت، آبیاری، ترانسپورت و انرژی پایدار) با بودجه ۱۳۲ میلیون افغانی تا ماه جدی عملی می شود.