دیدار انجنیر کمال‌الدین نظامی با هیئت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

سه شنبه ۱۹ سرطان انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر با هیئت بلند پایه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دیدار و ملاقات کرد.
نخست والی پنجشیر حضور هیئت را به ولایت پنجشیر خوش آمدید گفته و روی مشکلات عدم آگاهی بعضی ادارات از قوانین صحبت نمود، و برای فهم قانون اساسی و سایر قوانین و مقرارات سمینار مذکور را مفید خواند، و از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواستند که این گونه برنامه ها را در همکاری با ولایت همیشه برگذار نمایند.
در ادامه والی پنجشیر با اعضای هیئت به خاطر آغاز سمینار به تالار شهرداری رفته و برنامه آگاهی دهی مذکور را افتتاح نمودند.
در این برنامه آگاهی دهی از روئسای ادارات محلی ولایت پنجشیرنیز حضور داشتند.