دیدار والی بدخشان از ولسوالی زیباک

به روز پنجشنبه ۱۸ اسد، احمد فیصل “بیگ‌زاد” والی ولایت بدخشان درجریان سفرش به ولسوالی‌های سرحدی بدخشان از ولسوالی زیباک دیدار نموده و مشکلات و چالش‌های مردم آن ولسوالی را از نزدیک مورد بررسی قرارداد.
مردم زیباک از توجه حکومت محلی بدخشان، قدردانی نموده و خواهان توجه بیش‌تر حکومت دربخش‌های امنیت، انکشاف، معارف، صحت و خدمات عامه گردیدند.


والی بدخشان گفت : ولسوالی زیباک یکی از ولسوالی های محروم بدخشان بشمار رفته و کار های انجام شده برای مردم زیباک بسنده نبوده و نیاز است کار های بیشتر صورت بگیرد، والی ولایت ضمن وعده سپردن برحل مشکلات مردم زیباک، به رؤسای ادارات دولتی هدایت داد که مشکلات و چالش‌های باشنده‌گان زیباک را بررسی کرده و درحل آن اقدام نمایند.
والی ولایت بعد از دیدار با مردم زیبا، یک مقدارمواد غذای کمک شده از سوی ریاست مبارزه با حوادث را برای باشنده‌گان نیازمند این ولسوالی توزیع کرد.