حمایت باشنده‌های ولایات لوگر، کندهار، پروان و ننگرهار از موقف علماء اسلامی در پیوند به تحکیم صلح در افغانستان

طی گردهمایی‌هاییکه که به همین مناسبت، راه اندازی شده بود، اشتراک کننده‌ها ضمن تاکید بر تحکیم صلح پایدار در کشور، حمایت شانرا از کنفرانس کشورهای اسلامی که درین اواخر در عربستان سعودی برگزار گردید، اعلام داشتند.

اشتراک کننده‌ها ضمن خواستار آتش بس از هر دو جناح درگیر، تاکید داشتند که شهروندان افغانستان از جنگ خسته شده، خواهان آن است تا در فضای آرام زنده‌گی نمایند.

قابل یادآوریست، که درین اواخر تلاش ها برای اوردن صلح در کشور بیشتر گردیده است. خبرهای حاکی از انست که حکومت بار دیگر با آمدن عید قربان، با طالبان آتش بس را اعلام بدارد.