پروسه استخدام شاروالان تازه تقرر یافته برای پانزده شاروالی کشور

ادارۀ ارگان‌های محلی، بر اساس طرزالعمل جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پیوند به شاروالی‌ها، پروسۀ امتحانات استخدام شاروالان، برای پانزده شاروالی کشور را، در آینده نزدیک از طریق رقابت آزاد تکمیل خواهد کرد.

به گفته ایمل صالح‌زی رئیس عمومی منابع بشری ادارۀ ارگان‌های محلی، شاروالی‌های (جلال آباد، غزنی، پلخمری، زرنج، میدان شهر، نیلی، بازارک، محمود راقی، فیض‌آباد، ترینکوت، ایبک، کندز، مزارشریف، قلات و سرپل) شامل این دور پروسه میباشند.

وی می افزاید، در مرحله نخست، امتحان استخدام شاروالان جلال‌آباد، زرنج و پلخمری انجام که بر اساس ان شاروالان جدید درین شهرها استخدام شدند. همچنان در مرحله دوم پروسه امتحان ۸ شاروالی (میدان شهر، نیلی، بازارک، محمود راقی، فیض‌اباد، ترینکوت، ایبک و کندز) مطابق طرزالعمل تکمیل شده، که در حال حاضر نتیجه نهایی آن به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال شده است.

وی همچنان در ادامه می افزاید که مرحله سومی هم در هفته گذشته انجام یافته که شاروالی‌های ( مزارشریف، قلات و سرپل) شامل آن میشود، امتحان تحریری و تقریری شاروالی‌های یاد شده هم اخذ گردیده، که نتایج آن همچنان در آینده نزدیک، به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد.

رئیس عمومی منابع بشری ادارۀ ارگان‌های محلی می افزاید: در طرزالعمل جدید پروسه امتحان و استخدام شاروالان جدید برای شاروالی‌ها، در چهار مرحله تقسیم بندی شده است:

در مرحله نخست بست‌های مربوطه به اعلان سپرده میشود، ثانیاً طرح‌ها و اسناد تمامی کاندیدان بررسی شده و شخص که شرایط بست‌ مربوطه را تکمیل نماید شارت لیست شده و حق اشتراک در امتحان تحریری را کسب میکند. در این میان مرحله دوم برای امتحان تحریری و مرحله سوم برای مصاحبه با کاندیدان اختصاص یافته است. درین مرحله نماینده‌های ادارۀ ارگان‌های محلی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق کمیتۀ اختصاص یافته مشترک، مصاحبه را به گونه انفرادی با کاندید انجام داده که بر اساس آن به کاندید وقت داده میشود، تا طرح ترتیب شده‌اش را پیرامون شاروالی‌ها تشریح و از آن دفاع نماید. قابل یادآوریست اینکه تمامی این دور مرحله به صورت تصویری (ویدیوی) ثبت شده و از این میان سه تن از اشخاص که نسبت به سایرین دارای ظرفیت قابل ملاحظه، داشتن تجربه کاری بیشتر، بلند بودن نمرات امتحان تحریری و نیز طرح جامع و تاثیر گذار را ترتیب کرده باشند، را برای یک شاروالی انتخاب و برای انتخاب نهایی به مقام عالی ریاست جمهور ارسال که از میان این سه تن، یکی هم از سوی جلالتمآب رییس جمهور به عنوان شاروال شاروالی مربوطه تعیین میگردد. که بعدا رسماً به حیث شاروال تازه تقرر یافته به شاروالی مربوطه مرفی میگردد.

ایمل صالح‌زی هم‌چنان می گوید که پروسه امتحان پانزده شاروالی‌ها طبق طرزالعمل به صورت کاملاً شفاف انجام یافته، اسناد، طرح‌ها و پاسخ تمامی کاندیدان دقیق ارزیابی شده که براساس استعداد آنها، اعضای کمیته تصمیم اتخاذ نموده اند.

نامبرده به تمامی کاندیدان شاروالی‌ها اطمینان میدهد، که حق هیچ‌کسی خورده نشده، همچنان واسطه هیچ‌کس قبول نگردیده و نه با کسی کمک صورت گرفته، بل صرفاً معیارات انتخاب شده در نظر گرفته شده و تنها اشخاص که تمامی شرایط که در طرزالعمل تازه ترتیب شده را تکمیل کرده باشند، به مرحله نهایی راه پیدا نموده اند.

دفتر مطبوعاتی ادارۀ ارگان‌های محلی