سفر معین پالیسی و مسلکی به ولایت غزنی

داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی ادارۀ ارگان‌های محلی، روز یکشنبه ۱۷ سرطان سال روان، با هیئت بلند پایۀ حکومتی که در رأس آن وزیر دفاع ملی قرار داشت، به ولایت غزنی سفر نمود.
هدف از این سفر، بررسی مشکلات و اوضاع امنیتی آن ولایت و همچنان رسیده‌گی به آن گفته شده است.
طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی کشور، در بخش از صحبت‌هایش به نیروهای امنیتی ساکن در غزنی، رشادت‌های آنان را ستایش و از مبارزات آنان در برابر دشمنان قدردانی کرد.
وی گفت: “ما اینجا آمده ایم، تا مشکلات و پیشنهادات نیروهای امنیتی ولایت غزنی را از نزدیک استماع نموده در رفع آن رسیده‌گی صورت گرفته همچنان در کنار این، وضعیت امنیتی را مورد غور قرار خواهیم داد و از این طریق اقدامات لازم برای حل آن برداریم.”
در همین حال، وحیدالله کلیمزی والی غزنی طی این نشست، تشکیل نیروهای موجود آن ولایت را اندک عنوان نموده، ابراز امیدوار کرد، تا نظر به مساحت طولانی و تهدیدات امنیتی موجود در غزنی، وزارت‌خانه‌های مربوط در خصوص تزئید تشکیلات نیروهای امنیتی غزنی، توجه جدی نمایند.
با این حال، داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی ادارۀ ارگان‌های محلی، رهنمودها و نظریات شانرا در خصوص مسایل مربوط به حکومتداری ولایت غزنی، با رهبری آن ولایت شریک نموده، خاطرنشان کرد تا تمامی آن موارد که در خصوص حکومتداری به ادارۀ ارگان‌های محلی مربوط میشود، اقدام لازم در باره آن انجام خواهد شد.