سفر رئیس جمهور به ولایت ننگرهار

رئیس جمهور اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی در رائس یک هیئت بلند رتبه بتاریخ ۱۰ سرطان سال روان به ولایت ننگرهار سفر نمود.

در این سفر عبدالمتین بیک رئیس عمومی اداره ارگانهای محلی  رئیس جمهور کشور را همراهی مینمود.

رئیس جمهور نخست به قصر شاهی آن ولایت رفته و در آنجا با خوش آمد گویی مسئولین محلی، متنفذین قومی، علما، جوانان و خانمها استقبال گردید.

رئیس جمهور کشور سنگ تهداب مرکز صحی هزار بستر( کمپلیکس صحی) زون شرق را گزاشته و به مردم زون شرق آغاز کار اعمار این مرکز صحی را مبارک باد گفت.

رئیس جمهور، بعد از افتتاح مرکز صحی مذکور در مجلس برزگی مردمی که در قصر شاهی برگزار گردیده بود سخنرانی نموده و با مردم مناطق مختلف زون شرق در مورد صلح بحث و نظریات خویش را شریک ساتند.

سپس رئیس جمهور در آن قصر با مسئولین ادارات محلی، نیروهای امنیتی، استادان پوهنتون، فعالان مدنی، جوانان و زنان  ولایت های زون شرق  در مجالس  جدا گانه دیدار،  نظریات و پیشنهادات ایشان را استماع نموده و هدایات و سفارشات خویش را با آنان شریک ساختند.

مردم ولایت ننگرهار از سفر و دیدار های جداگانه رئیس جمهور کشور، با اقشار مختلف ولایت های زون شرق و استماع مشکلات، پیشنهادات ایشان را  قدردانی نمودند

مردم ولایت های زون شرق کشور تلاش ها و برنامه های رئیس جمهور در راستای صلح را ستایش کرده و برای ایشان لقب قهرمان صلح داده و نیز سند که در این مورد توسط صداها تن امضا گردیده بود به ایشان اهدا نمودند.